in samenwerking met DÆMS Pensioenstrategen
Apple Tree helpdesk
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

Variabel Pensioen

Blijven beleggen terwijl de uitkering al gestart is
Gaat u binnenkort met pensioen dan is het goed om te weten dat de Pensioenwet in 2016 is aangepast. Met de introductie van de “wet verbeterde premieregeling” is er een alternatief ontstaan voor het traditionele gegarandeerde pensioen. Door de aanhoudend lage rente valt de hoogte van de gegarandeerde pensioenuitkering voor veel mensen tegen.

Nu is het ook mogelijk om uw levenslange expirerende pensioenuitkering aan te kopen in de vorm van een variabel pensioen op basis van beleggingen. Kiest u voor het variabele pensioen dan zal uw pensioenuitkering jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. De hoogte van deze variabele uitkering is afhankelijk van het rendement op beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de ontwikkeling van de rente.

Direct bij aanvang een hogere uitkering
In de nieuwe wet is geregeld dat verzekeraars bij een beleggingspensioen een dalende uitkering mogen aanbieden. Wanneer wordt gekozen voor een dalende uitkering is de uitkering bij aanvang aanzienlijk hoger dan bij de gegarandeerde pensioenen het geval is. De verschillen kunnen oplopen tot maar liefst 40%.

Voor veel mensen die met pensioen gaan is de uitkering die bij een vast pensioen hoort te laag. Voor deze groep is de dalende uitkering bedoeld. Hiermee is er direct bij aanvang een hogere pensioenuitkering. Tijdens de looptijd zal de uitkering door de verzekeraar worden aangepast en valt te bezien of de uitkering daadwerkelijk dalend is. Het achterliggende idee is dat de uitkering bij goede rendementen op niveau gehouden kan worden.

Of het verstandig is om te kiezen voor een dalende uitkering verschilt per persoon. Voor de groep waarbij de gegarandeerde uitkering te laag is om van rond te komen is het zeer de vraag of een pensioen op basis van beleggingen überhaupt verstandig is. Vallen de rendementen tegen dan kan de uitkering ook aanzienlijk lager worden dan de gegarandeerde uitkering.

Hoe hoog is de uitkering bij een variabel pensioen?
Doordat verschillende factoren onzeker zijn kunnen wij niet op voorhand voorspellen hoeveel u van jaar tot jaar gaat ontvangen. Wel kunnen wij voor u berekenen hoe hoog de uitkering in het eerste jaar wordt wanneer u kiest voor doorbeleggen. Ook geeft de verzekeraar dan een prognose af van de uitkering na 10 jaar. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door en vragen de vrijblijvende offertes graag voor u aan.

Combinatie van beleggen en garantie
Wanneer u wil profiteren van de mogelijkheden van het doorbeleggen maar niet met uw gehele pensioenkapitaal wil beleggen bestaat er de mogelijkheid beide producten te combineren. U kunt dan een deel van het kapitaal gebruiken om een gegarandeerde uitkering aan te kopen en een ander deel aanwenden voor een variabel pensioen. Zo heeft u de zekerheid van een vaste uitkering en toch de kans op een hogere uitkering.

Partnerpensioen
Kiest u voor doorbeleggen maar wil u wel de zekerheid hebben van een vast nabestaandenpensioen voor uw partner dan kan dat. U belegt dan alleen met het kapitaal voor het ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen staat bij aanvang al vast. Heeft uw partner liever een variabele pensioenuitkering dan kan dat uiteraard ook. Deze keuzes dienen bij aanvang al gemaakt te worden.

Kan ik zelf kiezen waarin belegd wordt?
Nee. De verzekeraars die op dit moment een beleggingspensioen aanbieden bieden geen keuzevrijheid m.b.t. de beleggingsmix. Er zijn wel grote verschillen tussen de verzekeraars onderling. De verhouding tussen aandelen en vastrentende waarden verschilt per verzekeraar.

Waar wordt in belegd?
De verzekeraars hebben gekozen voor een zogenaamde lifecycle beleggingsmix. Dat houdt in dat de samenstelling van de portefeuille en het bijbehorende risico wijzigt gedurende de looptijd. Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie zodat wij kunnen beoordelen welke producten voor u interessant kunnen zijn. In de offerte die wij u vervolgens toesturen staat exact vermeld waar in belegd wordt.

Welke risico's horen bij een variabel pensioen?
Jaarlijks wordt uw uitkering opnieuw vastgesteld. Deze uitkering kan hoger maar kan ook lager zijn. Bij deze berekening zijn drie onzekere factoren van belang.
1. De hoogte van het beschikbare kapitaal.Uiteraard fluctueert dit kapitaal aan de hand van het rendement op de beleggingen.
2. De levensverwachting.Kiest u voor een vast pensioen dan staat uw uitkering vast. Het risico dat mensen steeds ouder worden en de uitkering steeds langer uitbetaald moet worden ligt volledig bij de verzekeraar. Kiest u voor doorbeleggen dan komt dit risico bij u te liggen. Bij de jaarlijkse berekening van de uitkering wordt namelijk gerekend met de dan geldende levensverwachting. Worden mensen ouder dan heeft dit een negatieve invloed op de hoogte van uw uitkering.
3. De rente.Een derde variabele die van invloed zal blijven is de hoogte van de rente. Bij de jaarlijkse berekening van de uitkering wordt gerekend met de dan geldende rente.

Kan ik tussentijds kiezen voor een switch naar garantie?
Helaas is er in de nieuwe wetgeving geen mogelijk gecreëerd om op een later moment te kiezen voor een omzetting naar garantie. Wat ons betreft een gemiste kans! Kiest u voor een variabel pensioen dan kunt u bij een stijgende rente niet terug komen op uw besluit.

Automatisch omzetten naar garantie
Een aantal aanbieders heeft er voor gekozen om de beleggingen tijdens de looptijd om te zetten naar garantie. Er zijn verschillende opties mogelijk. Een voorbeeld is een product waarbij na 20 jaar het aanwezige kapitaal wordt omgezet naar een vaste gegarandeerde uitkering. Deze omzetting vindt plaats tegen de dan geldende rente. Een andere verzekeraar kiest er voor om jaarlijks 1/20 deel van het kapitaal om te zetten naar garantie. Blijft u liever levenslang beleggen dan kan dat uiteraard ook.

Hoog-Laag
Het is niet mogelijk om het zogenaamde hoog-laag pensioen waarbij de uitkering in de eerste jaren wat hoger is te combineren met een variabele uitkering. Een hoog-laag is uitsluitend toegestaan in combinatie met een vast en gegarandeerd pensioen.

Uitruilen van partnerpensioen
Net als bij het vaste pensioen mag het partnerpensioen bij een beleggingspensioen worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft uw partner geen behoefte aan een nabestaandenpensioen dan kan hij/zij afstand doen en wordt uw ouderdomspensioen verhoogd.

Vragen of advies
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of behoefte aan advies over uw persoonlijke situatie dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze experts. U kunt ons bereiken via 020-4700920.

Vrijblijvende offerte
Heeft u geen vragen meer en ontvangt u graag een offerte voor pensioen vraagt u deze dan aan via onze website. Via onderstaande knop kunt u een berekening maken voor een gegarandeerd pensioen en kunt u aangeven dat u graag een alternatief op basis van beleggingen wenst te ontvangen.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.