in samenwerking met DÆMS Pensioenstrategen
Apple Tree helpdesk
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

FAQ

Hieronder vindt u de antwoorden op vragen die veel worden gesteld. Zo kunt u goed geïnformeerd de vergelijking maken.

Welke uitbetalingstermijn moet ik kiezen?
U kunt uw uitkeringen maandelijks achteraf ontvangen. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw uitkeringen minder vaak te ontvangen: per kwartaal, per half jaar of zelfs eenmaal per jaar achteraf. De kosten verschillen per uitbetalingstermijn. Een uitkering eenmaal per jaar achteraf hoger is dan een uitkering per maand achteraf, omdat de kosten hiervan lager zijn. Bedenk goed wat uw wensen en behoeften zijn. Houdt u daarbij ook rekening met uw uitgavenpatroon. De ervaring leert dat als de uitbetalingstermijn langer wordt, de meeste mensen het moeilijk vinden hun inkomsten en uitgaven goed op elkaar af te stemmen. Zij ontvangen hun pensioenuitkeringen liever regelmatiger.

Hoe weet ik dat alles goed verloopt als ik mijn offerteaanvraag online heb ingediend?
Hebben wij uw aanvraag ontvangen, dan nemen wij contact met u op om deze telefonisch met u door te nemen en eventueel ontbrekende gegevens aan te vullen. Zo weet u zeker dat uw aanvraag compleet is en in behandeling wordt genomen. Zodra de uitgangspunten zijn doorgenomen en eventuele vragen zijn beantwoord, mailen wij u de gevraagde offerte. Gaat u akkoord met de offerte, dan handelen wij de aanvraag verder voor u af. Wij houden u tijdens het hele proces van aanvraag, het overdragen van uw pensioenkapitaal tot de opmaak van de polis, op de hoogte van de voortgang.

Is de berekende pensioenuitkering een bruto- of een netto-uitkering?
Wij laten zowel bruto als netto zien.

Zijn de berekeningen vrijblijvend?
Wij geven u via deze site op een snelle en eenvoudige manier duidelijkheid over het aanbod van verschillende verzekeraars voor uw persoonlijke situatie. Deze berekeningen zijn geheel vrijblijvend.

Ik ga nog niet met pensioen maar ben wel geïnteresseerd welke aanbieder nu het beste aanbod heeft. Kan dat ook?
Het is wel mogelijk om alvast te kijken welke verzekeraar op basis van de huidige marktrente het meest geschikte aanbod heeft. De pensioenberekening is dan een indicatie. Zes weken voordat uw pensioenkapitaal definitief beschikbaar komt, kunt u een definitieve berekening maken. Dan kan het wel zijn dat de hoogte van het pensioenkapitaal veranderd is of dat een andere verzekeraar een beter voorstel heeft. Pas als u een definitieve berekening heeft, kunt u één van de offertes accepteren. Dit heeft te maken met de beperkte geldigheidsduur van de offertes.

Wat zijn de kosten voor onze bemiddeling?
Accepteert u een offerte die door ons is aangeboden, dan zorgen wij voor de administratieve afhandeling. De kosten voor onze dienstverlening staan vooraf duidelijk vermeld in de offerte die u van ons ontvangt. Onze kosten brengen wij bij u in rekening op factuur basis, hierover is geen BTW verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding beïnvloedt op geen enkele manier de vergelijking. Deze vergoeding staat ook duidelijk vermeld in onze dienstverleningsovereenkomst.

Wanneer kan ik een definitieve offerte ontvangen?
De geldigheidstermijn van de offerte verschilt per verzekeraar, van minimaal twee weken tot maximaal acht weken. De geldigheidstermijn staat op de offerte vermeld. Wij adviseren u ongeveer zes weken voor de ingangsdatum van uw pensioen een definitieve berekening te maken. De aanvraag en de geaccepteerde offerte moeten binnen die geldigheidstermijn zijn ontvangen. Uiteraard begeleiden wij uw aanvraag en als het mogelijk is verlengen wij uw offerte.

Hoe kan ik aangepaste offertes aanvragen?
Op onze site kunt u de meest voorkomende vormen van pensioen vergelijken. Heeft u speciale wensen, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Voorbeelden van speciale wensen zijn:

Waar kan ik terecht met een vraag over de pensioenuitkering?
Als uw pensioenuitkering eenmaal loopt, kunt u altijd bij ons terecht met al uw vragen. U kunt contact met ons opnemen via 020 - 470 09 20 of u stuurt een e-mail naar: info@apple-tree.nl. 

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.