in samenwerking met DÆMS Pensioenstrategen
Apple Tree helpdesk
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van toepassing. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief informatie van derden, alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij, en onze leveranciers, dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Komt u ergens een fout tegen? Stuur dan een e-mail naar info@apple-tree.nl onder vermelding van Fout website in het onderwerp.

Rechten
Apple Tree (rechthebbende), behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen
Wij mogen de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.